Piyanocu PİYANO Bilgi Video Piano
Hoşgeldiniz
Giriş / Kayıt Ol

Osmanlı Musikisi Çalgıları (Müzik Aletleri - Enstrümanları)

Osmanlı Musikisinde Çalgılar

Mûsikî aletleri bilimi demek olan Organoloji'de çalgılar,hangi Müzik söz konusu olursa olsun, bu sanatın insanla birlikte doğuşundan bu yana geçirdiği merhaleler göz önüne alınarak, vurmalı çalgılar, nefesli çalgılar ve telli çalgılar sırası içinde incelenmektedir. Biz burada. Osmanlı mûsikîsinin çeşitli türlerinde kullanılan çalgıları, kullanılma alanlarını birleştirerek, vurmalı-nefesli-telli (mızraplı-yaylı) sırasına göre toplu olarak sınıflandıracağız .

Osmanlı Musikisinde Çalgılar (Sazlar) Ailesi

Vurmalı Sazlar

1) Tahtalar

 

Çevgân 

(Askeri Müzik)

Kaşık

(Halk Oyunları)

Çalpara veya Çengi Çubuğu

(Köçekçe ve Tavşanca'larda)

2) Zilliler

 

Zil (Halile)

(Tekke Müziği)

Mehter Zili

(Askeri Müzik)

Hitit Sistrumu

(Askeri Müzik.)

Zilli Maşa

(Halk oyunları)

Parmak Zili

(Eski ve yeni Raks Müziği)

3) Derililer

 

Kös

Askeri Müzik

Davul

Askeri ve Halk Müziği

Nakkare

Askeri Müzik

Kudüm

Tasavvuf ve Klâsik Müzik

Dâire

Klâsik Müzik

Def

Fasıl Müziği

Bendir

Tasavvuf Müziği

Nevbe

Tasavvuf Müziği

Darbuka

Oyun havaları

4) Fırınlanmışlar

 

Cam Bardaklar

Oyun Müziği

Kâseler

Oyun Müziği

Fincanlar

Oyun Müziği

Nefesli Sazlar

1) Dilliler

 

Zurna

Askeri ve Halk Müziği

Mey

Halk Müziği

Kaval

Halk Müziği

Tulum

Halk Müziği

Sipsi

Halk Müziği

Çifte

Halk Müziği

Arğul

Halk Müziği

Düdük

Halk Müziği

2) Dilsizler

 

Nefir

Askeri Müzik

Kaval

Halk Müziği

Ney

Klâsik ve Tasavvuf Müziği

Girift

Klâsik Müzik

Miskal

Klâsik Müzik

Pîşe

Klâsik Müzik

Klâsik Müzik

Kara kamış

Klâsik Müzik

Komuz

Oyun Müziği

Garmon

Mızıka ve Oyun Müziği

Hokkabaz Borusu

Eğlence Müziği

Mizmar

Klâsik Müzik

Telli Sazlar 

2)Mızraplılar

1) Yaylılar

 

Iklığ

Halk Müziği

Sînekeman 

Klâsik Müzik

Keman

Klâsik Müzik

Rebab

Tasavvuf Müziği

Klâsik Kemençe

Klâsik Müzik

Karadeniz Kemençesi

Halk Müziği

Ağaç Kemane

Halk Müziği

Yaylı Tanbur

Klâsik Müzik

Kabak Kemane

Halk Müziği

 

Kopuz

Askeri ve Halk Müziği

Kolca Kopuz

Halk Müziği

Lâvta

Oyun Müziği

Çeng ( Mugni)

Klâsik Müzik

Tanbur

Klâsik Müzik

Ud

Klâsik ve halk Müziği

Kanun

Klâsik ve halk Müziği

Santur

Klâsik Müzik

 

Cura

Halk Müziği

Cura-Bağlama

Halk Müziği

Bağlama

Halk Müziği

Tanbura

Halk Müziği

Dîvan (Meydan) sazı

Halk Müziği

Tar Ailesi

 

Dombra

Halk Müziği

Dotar

Halk Müziği

Setar
Halk Müziği

Asya Türkleri Müziği Çalgıları

 

Balaban (MEY)

Halk Müziği

Gubuz

Halk Müziği

Koray

Halk Müziği

Sıbızgı

Halk Müziği

Mazhar

Halk Müziği

Gıçek

Halk Müziği

Kılkopuz

Halk Müziği

Rubab

Halk Müziği

Nay

Halk Müziği

Kemença

Halk Müziği

 

RSS