Piyanocu PİYANO Bilgi Video Piano
Hoşgeldiniz
Giriş / Kayıt Ol

Mahur Salatü Selam-Allah ümme Salli Alel Mustafa Rast Ilahi Vokalist:OYA Solo Piyano Ney Piyano Kons

Özel Video

Teşekkürler! Arkadaşlarınıza da önerin!

URL

Bu videoyu beğenmediniz. Dikkate alacağız!

Sorry, only registred users can create playlists.
URLAçıklama

Güneş Yakartepe " Mahur Salatü Selam-Allah ümme Salli Alel Mustafa" Eserini Senfoni Çok Ses Piyano Eşlik Notasını yazdı ve Senfoni formunda Dijital Piyano Stand-Duvar Piyano ile icra etti ve Vokalist: OYA YILDIZ ona vokal yaptı.
Güneş Yakartepe " Mahur Salatü Selam Allahümme Salli Alel Mustafa" ilahisini Senfonik Piyano Eşlik Notalarını yazdı.ve Senfoni formunda Akustik Stand-Duvar Piyano ile çaldı.
Enstrümantal Solo Piano ile Rast Ilahiyi icra etti.
Beste : Musullu Hafız Osman Makam : Acemaşiran Usul : Düyek
Allahümme Salli Alel Mustafa İlahisi
yucin İlahi Comments Off
Allahümme Salli Ale'l-mustafa
Bedîi'l-Cemali ve Bahri'l-vefa
ve Salli Aleyhi Kema Yenbaği
Es-sadık Muhammed Aleyhisselam
Bestesi : Musullu Hafız Osman
Makamı : Acemaşiran
Usul : Düyek
en kısası:allahümme salli alâ muhammed
en çok kullanılanı:allahümme salli alâ muhammedin ve alâ âl-i muhammed
teravih aralarında okunanı:allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedini'n-nebiyyi ümmiyyin ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim
bu da ilahisi:allahümme salli ale'l-mustafa
bedîi'l-cemali ve bahri'l-vefa
ve salli aleyhi kema yenbaği
es-sadık muhammed aleyhisselam İlahi, Allah'ı övmek, O'na dua etmek ve en büyük aşkın Allah aşkı olduğunu belirtmek amacıyla yazılmış makamla okunan dini tasavvufi halk edebiyatı nazım şeklidir. Arapça kökenli bir kelimedir. Bir başka kullanımı da şaşma ve sitem bildiren ünlemdir. İlahiler çok eski zamanlardan bu yana dinlerin ve inançların önemli bir parçasını oluşturmuştur. Her dinin ilahilere farklı bir
salat'ın çoğulu.peygamber efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) için söylenen övücü sözlerin tamamına denir.
tarikat ve Tasavvuf ehli insanlar için en muteber eser, ikinci bin yılın müceddidi İmam-ı Rabbani (KS) hazretlerinin mektubatı şerifesidir. Ölçü:Şeriate muhalif olan her Tarikat merduttur. Yeryüzünde Allah'ın (CC) sevgili kulları vardır. Bunlara evliya denir ki Kuran-ı Kerimde bunlardan bahsedilir. Bir Ayeti kerimede şöyle buyuruluyor: "Dikkat edin, gözünüzü açın. Yeryüzünde Allah'ın dostu olan sevgilileri vardır. Onlar için korku da yoktur, mahzun olmak da." Bu ayeti kerime evliyalığın varlığının delilidir. Yani evliyanın varlığında hiç şüphe yoktur. Bunu inkar etmek ayeti kerimeyi inkar etmek demektir.Ancak düşünülmesi gereken husus, bunların kimler olduğu hangi insanların olduğudur. Her şeyin kendine göre bir takım kaide ve şartları olduğu gibi, veli olmanın da hiç şüphesiz kendine göre bir takım kaide ve şartları vardır. Yani belli başlı bir yolu vardır ki, o yoldan yürüyenler ancak o sahada ilerleme gösterirler. Başka yollardan o neticeyi elde etmek mümkün değildir.
Evliyanın takip ettiği yol zikir, fikir, maneviyat ve tasavvuf yoludur. Hepsi o yolu takip ederek o yüksek makama çıkarılmışlardır. Bu yol İslam dininde gösterilmiştir. Esası da Şeriattır. Bu yolun diğer bir adı da tarikattır. Tarikat bazı insanlara yanlış aktarıldığı için, bunlar bu kelimeden korkar ve ürkerler. Oysa tarikat şeriatten başka bir şey değildir.
Kuran-ı Kerimde zikirden bahsedilir. Hem de bir çok ayeti kerime zikir hakkındadır. Bunların adedi oldukça fazladır. Bunlardan bazılarında zikir emredilir. Mesela birinde şöyle buyurulmaktadır. " Ey iman edenler! Allah'ı çok zikrediniz." Burada bir emir vardır, bu emirde Allah'ı çok çok zikretmek istenmektedir. Diğer bazı ayeti kerimelerde de Allah'ı çok çok zikredenler methedilmektedir. Bunlardan bir tanesinde de şöyle buyurulmaktadır: "Allah'ı çok çok zikreden erkek ve kadınlar için Hz.Allah (CC) azim bir mağfiret ve büyük ecirler hazırlamıştır."
Başka bir ayeti kerime ise şu mealdedir." Rabbını onun yardımını umarak ve korkarak aşikar değil, gizli olarak sabah akşam içinden zikret. Sakın gafillerden olma." Burada da zikrin şekli usulü ve kaidesi anlatılıyor. Anlayanlar için bu mealdeki ayeti kerimede çok büyük manalar vardır. Gafillerden olmamanın yolu da ancak buradan yani zikirden geçer. Gizli olarak sabah akşam Rabbini içinden zikretmeyenler kolay kolay gafletten kurtulamazlar.
İşte yukardan beri izah etmeye çalıştığımız evliya ve Allah dostları hep bu yolu takip etmişlerdir. Ancak bu sayede
lerlemişlerdir. Bu ümmetin diğer ümmetlerden farklı bir tarafı da bu ümmetin içerisindeki veli insanların çok olmasıdır. Bu ümmetin içerisinden hem büyük evliya yetişmiştir ve hem de sayılamayacak kadar çok miktarda veli yetişmiştir. Bu da Allah'ın bir lütfu¬dur. Evliyanın bir alameti de keramettir. Keramet
YUNUS EMRE VE TASAVVUF
Yunus EMRE, İslam tarihinin en büyük bilgelerinden olup yaşadığı ve yaşattığı inanç sistemi; Kuran’ın özüne ulaşarak, Tek olan gerçeğin (Allah) sırlarını keşfetme ilmi olan tasavvuf ve Vahdet-i Vücud tur.
Bu inanç sisteminde tek varlık Allah’dır. Allah bütün bilinen ve bilinmeyen alemleri kapsamıştır, tektir, önsüz sonsuzdur, yaratıcıdır. Eşi, benzeri ve zıddı yoktur.Bilinen ve bilinmeyen tüm evren ve alemler onun zatından sıfatlarına tecellisidir.Alemlerdeki tüm oluşlar ise onun isimlerinin tecellisidir. Her bir hareket,iş,oluş(fiil) onun güzel isimleri
ken.”

Fazlasını Göster

Yorum Yazın

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.
RSS