Piyanocu PİYANO Bilgi Video Piano
Hoşgeldiniz
Giriş / Kayıt Ol

TEMEL PİYANO EĞİTİMİ NEDİR? TEKNİK, GAM, ARPEJ ve ETÜD ÇALIŞMASI

Piyano çalma; fiziksel, zihinsel ve duyuş ile ilgili süreçlerin işe koşulduğu karmaşık bir etkinliktir ve üst düzeyde beceri gerektirir.

Bu becerinin  kazanılmasında piyano eğitimi en önemli faktördür.

TEMEL PİYANO EĞİTİMİ NEDİR? HANGİ AŞAMALARI VARDIR?

Temel Piyano Eğitimi Teknik, Gam Ve Etüd Çalışması Olarak Üç Aşamada Gerçekleştirilir. 

  • TEKNİK ÇALIŞMALAR
  • GAM VE ARPEJ ÇALIŞMALARI
  • ETÜD ÇALIŞMASI 

1- PİYANO TEKNİK ÇALIŞMALAR

 Teknik, öğrencinin beceri kazanma araçlarından biridir. Müzik çalışmaları öğrenci ve öğretmenlerin hedefledikleri etkinliklerde gösterecekleri performansın temel ayrıntılarının ön hazırlığıdır. Bu nedenle piyano eğitiminin temeli teknik becerilerin kazandırılma süreci olarak değerlendirilebilir. Bu süreç hem bir sonraki aşama için seçenek oluşturmayı hem de sonuçla ilgili tahminde bulunmayı sağlar.

2- PİYANO GAM VE ARPEJ ÇALIŞMALARI

Gam ve arpej çalışmaları da teknik becerilerin kazandırılmasında etkili ve zorunludur. Ancak doğru yöntem ve yaklaşımlarla gerçekleştirilmesi de önemlidir. Örneğin:

1. Çalışmaya el için en uygun olan Mi-majör gamı ile başlamak gerekir.

2. Gam çalışmalarını belirli zorluk derecesine ve parmak hareketlerine göre planlamak gerekir.

3. Gam çalışmalarına öğrencilerin küçük parçaları notayla veya işitsel olarak çalma becerisi kazanmalarından sonra başlamak doğru olur.

4. Önce her elle ayrı ayrı, sonra da iki elle birlikte çalışmak gerekir.

 

 

PİYANO GAMLARI VE GAM ÇALIŞMASI ÖNEMİ

Gamlar, parmakları fiziksel olarak geliştirmek, belli bir disipline sokmak, hız ve çeviklik kazandırmak, karşılaşılan teknik sorunları daha çabuk ve başarılı çözmek, ses eşitliği, ses kalitesi, tuşa dokunma biçimi (tuşe), ses rengi çeşitliliği sağlamak ve onlara hakim olmak için kesinlikle öğretilmesi gereken teknik araçlardır.Bu nedenle, bir öğrencinin piyano eğitimi sürecinde sağlam bir temel alması ve teknik yönünün geliştirilmesi için gamlara sürekli yer ve önem verilmelidir.

Sonuç olarak GAM ÇALIŞMALARI, yukarıdaki görüşlerin ışığında öğrencilere çekici bir hale getirilerek yapılmalıdır, çalışmalar belli bir amaca yönelik olmalıdır, dikkat en yüksek düzeyde tutulmalıdır, kısmen mekanik, ama daha çok müzikal yaklaşımla çalışılmalıdır, teknik gelişimle birlikte günlük çalışmaların ayrılmaz bir parçası olmalıdır.

3-PİYANO ETÜD ÇALIŞMASI

Piyano eğitiminde teknik becerilerin gelişmesine yönelik bir uygulama da etüd çalışmalarıdır. Bu çalışmalar piyano tekniğinin gelişmesine katkıda bulunduğu gibi çeşitli ve düzenli ses sırası ile çalma becerisi kazandırmaya da yardımcı olur. 

RSS