Piyanocu PİYANO Bilgi Video Piano
Hoşgeldiniz
Giriş / Kayıt Ol

Rezidüel İşitme Engellilerde Piyano ve Müzik Eğitimi

Müzik eğitimi içerisinde, müziğin tüm unsurlarını içinde barındıran ve pek çok müzik türünün icrasında kendine yer bulabilen enstrüman, şüphesiz Piyano’ dur. Doğasının çoksesliliğe müsait olması, yani hem melodik, hem ritmik, hem de armonik olarak kullanılabilmesi, onu tercih nedeni haline getirmektedir.

Piyano, perdeli bir enstrüman olduğu için, nota gibi iletişim araçlarının öğrenilmesiyle de birlikte çok çabuk çalınmaya ve başarıya dair sonuçlar alınmaya başlanabilir. Örneğin, keman gibi yaylı ve perdesiz enstrümanların eğitimi için, gerçekten iyi bir kulak yeterliliğine ihtiyaç duyulur. Ancak piyano, notasyonun da oldukça geliştiği bir dönemde modernize edilmesinden dolayı, üretilmeye başlandığı dönemlerden itibaren, bestecilerin eserlerini bestelemek için tercih ettikleri temel çalgı aracı olmuştur.

Günümüzde bile müzik kurumları, orkestra şefliği, müzik kompozisyon ve korrepetisyon bölümlerinde öğrenci yetiştirirken, piyano eğitimini birinci koşul olarak gösterirler.

Çünkü piyano eğitimi, zihinsel gelişimi sağladığı gibi, yaratıcılık ve tasarım kabiliyetini de geliştirir. Rezidüel işitme engelliler için müzik ve piyano eğitimi, duyuş konusunun hassasiyet taşıması nedeniyle sade bir gösterim yöntemine ihtiyaç duyabilir. Nota okuma işlemi, çok küçük yaşlardan itibaren öğrenilmesi tercih edilen, karmaşık yapıda ve kendi başına bir dil olma özelliği taşıdığı için içselleştirilmesi zaman aldığından, böyle özel ve spesifik bir eğitim için yeterli olmayabilir.

Sembolik açıdan sayılar, rakamlar ve numaralandırmalar, daha evrensel ve pratik bir yapıya sahiptir. Hayatı kolaylaştıran en önemli özelliklerden biri olan sayılar, çokluğu ifade etmek, göstermek ya da belirtmek için kullanılan birimlerdir.

Sayıları yazılı bir şekilde göstermek için de“Rakamlar” kullanılmaktadır.

Yukarıda belirttiğimiz gibi piyano eğitimine renklerle başlamak, temel ve eğlenceli bir ortam hazırlayabilir. Ancak, seviye ilerledikçe bu karmaşayı düzenleyen ve pratikliğinden ödün vermeden notaları düzenleyen bir yönteme daha ihtiyaç duyulabilir.

Bu açıdan sayılar en uygunudur. Çünkü müziğin tüm altyapısı sayılar üzerine kurulmuştur.

Nota isimleri, batı müzik kültüründe, İncilayetlerindeki ilk hecelerle adlandırılmıştır. Bu adlandırmadan önce Antik döneme ve Pisagor’a kadar uzanan süreçte notaların yerine, rakamlar ve başka sembollerkullanılmaktaydı.

RSS