Piyanocu PİYANO Bilgi Video Piano
Hoşgeldiniz
Giriş / Kayıt Ol

PİYANO GAM VE ARPEJ NEDİR? TEKNİK ÇALIŞMA ÖNEMİ

Gam (Gama) Ne demek?

Gam üzerinde yapılan çalışmalara başlamadan önce amaca uygun ilke ve yöntemlerin belirlenmesi önemlidir. Bu ilke ve yöntemler doğrultusunda ve uygun materyaller kullanılarak piyano eğitiminin gerektirdiği biçimde giderek artan  zorluk derecesi ile öğrenme gerçekleştirilir. Bunun için çalışmaya el için en uygun olan Mİ-MAJÖR GAMI ile başlanmalıdır. Piyano çalma sürecinin ikinci aşaması parmakların sırayla bütünlüğünün sağlanmasıdır.

GAM GİBİ ARPEGİON (akort seslerinin ardışık olarak çıkarılması) alıştırmaları da aşamalı olarak uygulanabilir. Her aşamayı yalnız belirli zorluk derecesine göre değil, aynı zamanda belirli parmak hareketleri düzenine göre planlamak gerekir. Uygulamada görüleceği gibi benzer gruplama (bu arada aynı adlı gamların eş zamanda öğrenilmesi) daha çabuk kavramaya ve materyali daha net olarak benimsemeye ve içselleştirmeye yardımcı olur. Her aşama için parmak düzeninin özdeş olması zaman ve güçten tasarruf yapılmasını sağlar.

GAM ÇALIŞMALARI, öğrencide duyu yeteneği ortaya çıkmaya başladıktan, temel kulak koordinasyonu ( uyumu) normale dönüştükten ve küçük parça (piyes) ile etüdleri notayla veya işitsel olarak çalma becerisi oluştuktan sonra başlamak gerekir.

GAM VE ARPEJ, piyano öğrenimine giriş niteliğindeki hazırlık çalışmaları olarak kabul edilir. Gam ve arpej öğrenimine iki oktav diyapazon (bir insanın veya müzik aletinin yetişebileceği ses alanı) ile önce her elle ayrı ayrı olarak başlamak daha sonra iki elle birlikte çalışmak gerekir. Gam yapısını öğrenip benimsemek ve mutlaka çeşitli aşamalarda çalarak egzersiz yapmak gerekir. Verilen notayı çeşitli gamlardan çalma becerisi, müzik eserinde herhangi bir gama benzer pasajın kolayca üstesinden gelinmesine olanak sağlar.

GAM VE ARPEJ ÖĞRENİMİ öğrencide teknik becerilerin gelişimi için zorunludur. Bu zorunluluk “Çalışma, nasıl daha ilgi çekici hale getirilebilir?” sorusunu da beraberinde getirmektedir. Bu soruyu kolaylaştıran yanıt “hayal gücü” ve “yorumlama becerisi” olabilir.

 

GAMLAR VE GAM ÇALIŞMASI ÖNEMİ

Gamlar, parmakları fiziksel olarak geliştirmek, belli bir disipline sokmak, hız ve çeviklik kazandırmak, karşılaşılan teknik sorunları daha çabuk ve başarılı çözmek, ses eşitliği, ses kalitesi, tuşa dokunma biçimi (tuşe), ses rengi çeşitliliği sağlamak ve onlara hakim olmak için kesinlikle öğretilmesi gereken teknik araçlardır.Bu nedenle, bir öğrencinin piyano eğitimi sürecinde sağlam bir temel alması ve teknik yönünün geliştirilmesi için gamlara sürekli yer ve önem verilmelidir.

Sonuç olarak GAM ÇALIŞMALARI, yukarıdaki görüşlerin ışığında öğrencilere çekici bir hale getirilerek yapılmalıdır, çalışmalar belli bir amaca yönelik olmalıdır, dikkat en yüksek düzeyde tutulmalıdır, kısmen mekanik, ama daha çok müzikal yaklaşımla çalışılmalıdır, teknik gelişimle birlikte günlük çalışmaların ayrılmaz bir parçası olmalıdır.

 

PERFORMANS, müzik eserinin parçaları gibi sönük ve seslerin basit bir biçimde devamı olarak görülebilir. Bu durumda piyanocunun hayal gücü öne çıkmalıdır. Ritim ve çizgilerin çeşidini değiştirmeli (seçilen figürde ritim doğruluğu sağlanmalı), dinamik ayrıntıları unutmamalı (çeşitli tonlarda çalmalı, sürekli ses çıkış ve inişlerinden yararlanmalı) ve tempo renklerini denemelidir.

SONUÇ ;

mekanik olarak çalmamalı, sanatsal hedefe ulaşmak için sesleri duymalı hareketleri kontrol etmelidir. Sonuç olarak gam ve arpej çalışmaları oyunlaştırılarak daha yararlı ve aynı zamanda daha ilgi çekici olacaktır.

 

RSS