Piyanocu PİYANO Bilgi Video Piano
Hoşgeldiniz
Giriş / Kayıt Ol

Çocuk Piyano Eğitimi Başlangıcı, Esasları ve Hedefi. Öğretme Yöntem ve Teknikleri

Küçük Çocuk Piyano Dersi Eğitimi Nasıl Olmalıdır. Dikkat Edilecek Hususlar

Küçük Çocuk Piyano Dersi Eğitimi, çalışma sürecinde, piyano eğitiminde nota ile verilebilecek eğitimin değerinin öneminin yanı sıra, renklerle el farklılığı ve parmak numarası kullanılarak notalı eğitime kolay geçiş yapmanın sağlandığı gözlenmiştir.

Yapılan uygulamanın nota ile verilecek eğitimin öncesinde, çocuklara piyanoyu ve müzik yapmayı benimseten ön hazırlık açısından önemli bir adım olduğu sonucuna varılmıştır.

Zengin bir repertuara ve değişik basamaklara sahip olan bilgilerin verilmesi ile birlikte, konunun zamanında doğru bir şekilde öğretilmesi eksiliği de vurgulanmıştır.

1. Nota eğitimi Almadan Önce Eseri Çalamamaları Alt Problemine İlişkin Bulgu ve Yorumlar Aşağıda açıklanmıştır.

Son seçilmiş eser olan Ali Babanın Çiftliği adlı eserin renk ve parmak kullanma açısından çocuklarda zorluk yarattığı tespit edilmiştir. Detaylı anlatılıp kavratılarak ve renk ve sayıların kullanımı ile sabırlı bir çalışma süreci vasıtasıyla çocukların eseri nota eğitimi almadan çalabilmeleri sağlanmıştır.

2. Nota Eğitimi Başında Yaşadıkları Karmaşanın İsteği Köreltmesi Alt Problemine İlişkin Bulgu ve Yorumlar Aşağıda açıklanmıştır.

Bu çalışmada yapılan araştırma ve incelemelerde, nota eğitimi verilmeden de ilköğretim 1. ve 2. Sınıf çocuklarının zevk alabilecekleri ve sıkılmadan piyano çalabilecekleri uygulamalı olarak tespit edilmiştir. Yapılan konser etkinliklerinin eğitim alan öğrenciler üzerinde olumlu bir çalma isteği doğurduğu gözlemlenmiştir.

3. Nota ile Parmak Eşleştirmesi Problemi Nedeniyle Yavaş Çalmaları Alt Problemine İlişkin Bulgu ve Yorumlar şunlardır.

Hangi rengin hangi parmakla çalındığını ön hazırlık aşamasından sonra piyano üzerinde deneyerek ve öğrendiklerini kolaylıkla uygulayarak çaldıkları gözlenmiştir. İlk ele alınan Yaşasın Okulumuz adlı eserin çalışılması sürecinde, çocukların eseri bilmelerinden dolayı ve de yapılan planlama doğrultusunda renk ve sayı sisteminin uygulanması ile çalma süreçlerinde hız kazandıkları gözlemlenmiştir.

4. Nota Bilgisi Olmadan Eseri İşitsel Olarak Kolay Anlayamamaları Alt Problemine İlişkin Bulgu ve Yorumlar Aşağıda açıklanmıştır.

Eserin vuruş olarak kolay anlaşılabilir ve uygulanabilir olması, sonuca daha çabuk ulaşma adına olumlu bir yön olarak düşünülmektedir. İkinci eser olarak uygulanmış Küçük Kurbağa adlı eser, yine bildik bir eser olması nedeniyle çocuklar tarafından daha kolay anlaşılmıştır. Eserin vuruşlarının tam vuruş olmasından dolayı piyanoda çalma kolay bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Parmak numaraları açısından sağ ve sol (yani mavi ve kırmızı) eldeki birinci parmak farklılığı özellikle anlatılmış olup, çocuklara kavratılması ve hızlı ve zorlanmadan uygulanması sağlanmıştır.

Üçüncü eser olarak çalışılan Happy Birthday adlı eserin yapısı itibarı ile, başlangıcında ve arasında bulunan yarım vuruşluk çalma değerinin orijinali farklı olmasına rağmen değiştirilerek, işitsel olarak çocuklar tarafından kolay algılanması ve hızlı çalınmasının sağlandığı gözlenmiştir.

Küçük Çocuk Piyano Dersi Eğitimi önemli Sonuçları Şunlardır,

1- Çocuk piyano eğitimine başlarken notalı eğitim öncesi, çocuğu notalı eğitime hazırlayacak şekilde bir yöntem düşünülmeli ve çocukların ilgisini sağlayıcı eserler seçilip uygulanmalıdır.

2- Eğitimcinin yaratıcılığı doğrultusunda, çocukların yapılarına dikkat edilerek, farklılık yaratacak yeni yaklaşımlara yer verilerek çocuklardaki çalma isteğinin artması sağlanmalıdır. Hem üniversite hem de çalışma yapılan okul bünyesinde, her iki taraf öğrencilerin daha motive olmaları ve örnek oluşturmaları adına, konser etkinlikleri düzenlenmelidir.

3- Bu yöntemin uygulanması ile çocukların eseri daha kolay algılamaları ve dolayısıyla da piyanoyu daha hızlı öğrenerek çalmaları sağlanabilir.

4- Bu sistemin uygulanması ile çocukların eseri daha kolay anlamaları sağlanabilir.

 Öğretmen yetiştiren kurumlarda yetiştirilen öğretmen adaylarının, piyano dersleri başlar başlamaz, çalma ve dağar geliştirme çalışmalarının yanında, çocuk piyano eğitimi ile ilgili örnek makaleler, tezler ve araştırmalar doğrultusunda da yetiştirilmeleri ve bilgilerle donatılmaları sağlanmalıdır. Yapılan her türlü bilgi aktarmalarının yanında, yöntem ve içerikler, öğretmen adaylarına öğretim elemanı gözetiminde konu ile ilgili olarak çevre okullara götürülerek deneysel ve uygulamalı olarak eğitim vermeleri sağlanarak öğretilmelidir.

 

 

 

RSS