Piyanocu PİYANO Bilgi Video Piano
Hoşgeldiniz
Giriş / Kayıt Ol

Piyanocu Nedir, Ne Demek, Kimdir, Sözlük Bilgi


 • Piyano Eğitimi; Müzik Öğretmenliği Lisans Programı ve Amacı.

  Müzik Öğretmeni, Piyano Metotları Ve Ders Teknikleri, Yöntemleri Nedir 

  2006 yılında değiştirilen müzik öğretmenliği Lisans programı ve içeriklerinin birinci amacı; Müzik öğretmeninin piyano literatürünü tanımasının yanında, sınıfta öğrettiği eserlerde eşlik olarak kullanabilmesinin de öğretilmesidir. Bu bilgi ve amaçlar doğrultusunda, piyano dersi; bir müzik öğretmeninin sınıfında kullanabileceği ve ilgi duyan öğrencilere eğitimini verebilecek şekilde bir öğrenme modeli olarak da değerlendirilmektedir.

  Lisans programı incelendiğinde;

  Birinci sınıf, birinci dönemde; Piyanoda temel duruş ile başlayan ve maddeleri ile, legato ve beş parmak çalışmaları, kolların serbestliği ve iki elin bağımsızlığını sağlayıcı, deşifraj geliştirici, müziksel ifadeler öğretimi ve cümleleme çalışmaları ile bir yarıyıl, dönem bitirilmektedir. Dönemler yükseldikçe, öğrenilmesi düşünülen konularda da detay ve kapasite artmaktadır.

  İkinci dönemde, Legato tekniğine staccato tekniği ilave edilmekte, parmak alıştırmaları, dizi ve kadans çalışmaları, deşifre çalışmaları, analiz çalışmaları, müziksel ifade ile ilgili uygulamalar ve seviyelere göre eser çalışmaları ile dönem bitirilmektedir.

  Üçüncü dönemde teknik çalışma olarak portato gösterilmekte, diğer dönemlerde gösterilen ve uygulanan bilgilere ilave olarak, arpej ve pedal çalışmalarına yer verilmektedir. Yine seviyelere uygun ulusal ve evrensel eser çalma bulunmaktadır.

  Öğrencilerin tercihine göre, Anadal Çalgısı Piyano olmayanların son dönem olarak gördükleri Dördüncü dönemde ise; daha önce işlenmiş olan konulara ilave olarak; pekiştirme çalışmaları, Barok, Klasik, Romantik ve ulusal, evrensel Çağdaş eserler, orijinal metronomuna yakın çalma hedeflenmekte ve Aksak Ölçülerin tanıtımı ile ulusal örneklerin çalınması planlanmaktadır.

  Müzik öğretmeni adaylarının piyano dersine yönelik tutumlarının belirlenmesi, hem piyano eğitim programının istenilen başarıyı gösterip göstermediğinin belirlenmesi hem de öğrencilerin piyano dersindeki başarılarının arttırılabilmesi açısından son derece önemlidir.

  Böylece eğitim fakültesinde eğitim alan ve Ana dal Çalgısı Piyano olmayan öğretmen adaylarının piyano eğitimleri bu program ile tamamlanmaktadır.

  Bu bilgiler ışığında, daha önce sıralanan maddeler doğrultusunda çocuk piyano eğitimine bu döneme kadar hiçbir şekilde değinilmeden eğitimlerini faal olarak tamamlamaktadırlar. Mezun olacak öğretmen adaylarının hepsinin piyano seçmediği gerçeğini de düşünerek, sadece Dördüncü sınıf ikinci döneminde Piyano Öğretimi adı altındaki dersin olmasına ve öğretmen olduktan sonraki süreç içerisinde kendilerini geliştirecekleri gerçeğine rağmen, konunun ciddiyeti ve hassasiyeti üzerinde durulması gerekliliği kendini ortaya koymaktadır. Bu ders toplu bir ders olduğundan, uygulama olanağı da her okulda aynı olmadığından dolayı, konunun önemi daha da artmaktadır.

  Sadece ders içerikleri açısından bakıldığında, öğretmen adayının kendisini iyi yetiştirmesinin yanında, program ve eğitimi veren akademisyenlerin de bu konuya yaklaşımları önemi daha da güçlendirmektedir.

  Yapılan araştırmalarda, öğretmen yetiştiren kurumlarda öğretmen adaylarının sınavlara yönelik program hazırladıkları ve sınavlardan sonra ise, öğrenme ve öğretim konusunda çalışmadıkları ortaya konmuştur.

   “Öğrencilere sadece sınıfı geçmek üzere dönemlik eser verilmemeli, klavyeyi tanıtıcı, öğretici ve parmak tekniğini kuvvetlendiren çalışmalar eksik bırakılmamalı, çeşitli parmak egzersizleri yaptırılmalı ve bu parmak egzersizlerini öğreten doğru başlangıç metotları seçilmelidir.” demiştir.

  Alexsandr BURKARD ile başlayan çalışmalar doğrultusunda, Çift anahtarda (SOL anahtarı ve Fa anahtarı) Orta Do sistemi, Yine çift anahtarda yazılan Paralel Beşli sistemi gibi çalışmalar, 20. Yüzyıl içerisinde gelişip çeşitlenerek, seri metotlar halinde hala kullanılmaktadır. Michael AARON, John THOMPSON, James BASTIEN, CHEASTER, Peter HEILBUT, Hans BODENMANN bu tip metotlara örnek oluşturmaktadır.

  İlköğretim düzeyi 1. ve 2. sınıf çocuklarında, nota eğitiminin başında bir takım problemler yaşandığı gözlemlenmiştir. Çocuklarda gözlemlenen problemler şunlardır:

  1. Nota eğitimi almadan önce eseri çalamamaları,

  2. Nota eğitimi başında yaşadıkları karmaşanın isteği köreltmesi,

  3. Nota ile parmak eşleştirmesi problemi nedeniyle yavaş çalmaları,

  4. Nota bilgisi olmadan eseri işitsel olarak kolay anlayamamalarıdır.

   İlköğretim düzeyi 1. ve 2. sınıf çocuklarında piyano eğitiminin hedeflenen şekilde yaygınlaşmadığı ve öğretmen yetiştiren Eğitim Fakültelerinde öğretme modelleri tam olarak uygulanmadığı gerçeği doğrultusunda, daha geniş çocuk kitlelerine seslenebilmek üzere bu çalışmada yeni bir yöntem geliştirilmesi amaçlanmıştır.

  Bu çalışmada konuşmanın ilk öğrenilen unsur olduğundan yola çıkılmıştır. Her çocuğun kulağına aşina olan şarkılar esas olarak alınmıştır. Dört bilindik eser ( Yaşasın Okulumuz, Küçük Kurbağa, Ali Babanın Çiftliği, Happy Birthday) tespit edilmiş ve bu eserler çocuklara ritmik yapıları öğretilerek ve eğitimci tarafından eşlik edilerek, nota eğitimine geçilmeden sadece rakam (1, 2, 3, 4, ve 5) ve renkler (kırmızı ve mavi) kullanılarak çocukların çalmaları sağlanmaya çalışılmıştır. Böylelikle bu çalışma, çocukların notaların şekil ve isimlerine takılmadan bildikleri eserleri piyano ile daha kolay ve hızlı çalmalarının sağlanmış olması açısından önemlidir.

   

  Devamı.. »
 • Disklavier Akustik Piyano nedir.

  Disklavier teknolojisi, Akustik Piyanoda ses içerisindeki nüansları kaydetmenize ve çalmanıza olanak tanır.

  Disklavier Akustik Piyano nedir?. Disklavier Teknolojisi nasıl çalışır

  Disklavier  piyano üreten Yamaha tarafından yapılan yüksek teknoloji Bir marka adıdır.  Tipik Disklavier kayıt için elektronik sensörler ve oynatma için elektromekanik  gerçek akustik piyanodur. Sensörler bir performans sırasında anahtarlar, çekiç ve pedallar hareketlerini kaydeder.yani Disklavier  sistem standart olarak performans verileri MIDI File (SMF) olarak kaydeder  ve İstenildiğinde Size Çalarak dinletir.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  DepolamaFloppy Disk Drive 3.5" 2DD (720 KB) or 2HD (1.44 MB) floppy disk
  CD Audio CD (ISO 9600-compliant), Data CD

   Yamaha Mark IV Disklavier AMD  tabanında 333MHz çalışan işlemcisi ile 250MB RAM’e sahip olup 80GB sabit diski bulunmaktadır. Ayırca giriş çıkışlar için Ethernet kartı, kablosuz ağı, çift usb port’u ve stereo hoparlörleri bulunmaktadır

  Devamı.. »
 • PİYANOCU ve PİYANİST KİMDİR. Bilgi Sözlük Anlamı Nedir

   

  PİYANOCU  Kimdir?, nedir?, Ne Demek?

   1- PİYANOCU Kimdir; Piyanoyu akort eden veya tamiratı yapan, onaran kimselere denir.

  2- PİYANOCU: Piyano ile ilgilenen kişi, profesyonel meslek sahibi kişiler, Piyano imalatı yapan, onaran Kişiler

  3- Piyanocu ,daha çok piyanoyu çalan değil , Piyano müzik aleti ile geçimini sağlayan anlamında kullanilır.

  4- PİYANOCU: Türkçe kurallarına göre, Piyanocu PİYANO çalan kişiyi çağrı yapsa da, piyano icra eden Kişilere PİYANİST denir. 

  Piyanocu Ne Demek ? Sözlük Anlamı

  •  Almanca  Klavierspieler
  •  Arapça  لاعب البيانو
  •  Rusça  пианист
  •  İtalyanca  pianista
  •  İspanyolca  pianista
  •  Fransızca  joueur de piano
  •  Çince  鋼琴演奏家
  •  Farsça  پیانو خودکار
  •  Portekizce  jogador de piano
  •  Japonca  ピアノ奏者
  •  Yunanca πιανίστας

  PİYANO Nedir?, Kimdir?, Ne Demek?

   
  Piyano, tuşlu bir çalgıdır. Tuşlarına basıldığında, sahip olduğu karmaşık çekiçli mekanizma sayesinde tellere vurarak ses veren klavyeli çalgı

  Piyano Ne DemekYabancı Sözlük Anlamı

  •  Almanca  Klavier
  •  Arapça  بيانو
  •  Rusça  пианино
  •  İtalyanca  pianoforte
  •  İspanyolca  piano
  •  Fransızca piano

  (PİYANO, bir müzik enstrumanı. Klavyeli, telli, değişik tuşlara basılarak çalınan ağır ve büyük çalgı)

  Piyanist Kimdir?, nedir?, Ne Demek?

  1- Sözlük anlamı Olarak Piyanist piyano çalan kişi 

  2- Piyanist piyano çalan kişi değil , piyanoya hakim olabilmek için hayatını vermiş olan kişidir.( piyanonun tuşlarına belli bir düzende basabilmek ile gerçekten iyi piyano çalabilmek arasındaki fark , notepad'i açıp bir cümle yazabilmek ile bir program kodlayabilmek arasındaki farktan fazladır)

  3- Piyanist; kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Piyano çalan kimse anlamındadır

  2- Piyanocu ,daha çok piyanoyu çalan değil , Piyano müzik aleti ile geçimini sağlayan anlamında kullanilır. Piyano icra eden, çalan Kişilere PİYANİST denir.

  3- Piyanocu, Türkçe kurallarına göre, Piyanocu PİYANO çalan kişiyi çağrı yapsa da, piyano icra eden Kişilere PİYANİST denir. ingilizcesi ise PİANİST'dir

   Piyanist Ne Demek? Yabancı Sözlük Anlamları

        Almanca     Klavierspieler
       ingilizce  Pianist
       Arapça     لاعب البيانو
       Rusça     пианист
       İtalyanca     pianista
       İspanyolca     pianista
       Fransızca     joueur de piano
       Çince     鋼琴演奏家
       Farsça     پیانو خودکار
       Portekizce     jogador de piano
       Japonca     ピアノ奏者
       Yunanca     πιανίστας

   

  Devamı.. »
 • PİYANOCU KİMDİR. BİLGİ ve GÖREVLERİ

  Akustik Piyanoyu akort eden , onaran ve bakımlarını yapan meslek sahibi kimse.

  Piyanocu nedir? Piyanocu ne demek? Piyanocu ne yapar ?

  Akustik Piyanoyu akort eden , onaran ve bakımlarını yapan meslek sahibi kimse.

  Akort nedir?

  Bir Müzik çalgısında doğru ses vermesi için yapılmış olan ayar, düzen. Uyum, uyumluluk. Armoniyi sağlayan seslerin birleşmesi.

  PİYANOCU Piyano Akort, Bakım ve Tamir Servisi yapan meslek sahibi uzman Kişidir.

  Piyanocu Akustik Piyanonuzun ihtiyacı olan her türlü tamir, bakım ve akort hizmetlerini yapan  eğitimli ve uzman meslek sahibi Kimse

  Piyanocu nasıl olunur. Okulu var  mıdır?

  Piyanocu olması için, Türkiye’de Devlet ve özel Konservatuvarında Piyano Yapım ve Onarımı dallarında öğrenci yetiştirilmektedir.

  Bu alınacak Öğrencilerde müzikal duyuşu yüksek; Piyano Onarım ve Yapımına el becerisi yüksek öğrenci özellikleri aranır..

  Ama Türkiye’ de bu işi yapanların çoğu çekirdekten yetişmedir.

  Almanya'da tek piyano yapım okulu Oscar-Walcker-Schule'durr.  Almanya Piyano Yapımcıları Odası da Sertifika programı ile Piyanocu yetiştirmektedir.

  Ülkemizde Almanya'daki gibi köklü eğitim bulunmamaktadır .

  PİYANOCU Sağladığı hizmetler nedir?

  1.  Piyano akordu ve frekans yükseltme (A 440 Hz)
  2.  Mekanizma regülasyon ve entonasyon hizmetleri
  3. Tamir, bakım ve renovasyon
  4. Piyano konusunda danışmanlık ve ekspertiz hizmetleri

  PİYANO AKORT NEDİR

  Piyanonuzdan en iyi performansı almanız ve piyanonuzun ömrünün uzaması için düzenli akort ettirmeniz gerektiğini biliyor muydunuz? Piyanonuzun akortunun bozulmasının birçok farklı nedeni olabilir. Bunların en başında mevsimsel hava değişiklikleri gelir. Boyutlarına sakın aldanmayın.

  Akustik Piyano Müzik enstrümanları arasında en narin olanıdır ve En fazla bakım ve onarım isteyen müzik aletidir.

  Piyanonuzun büyük kısmı ve özellikle piyanonuzun ana akustik yapısını oluşturan ses tahtası ahşaptan oluştuğu için nem değişikliklerinden hemen etkilenir. Ses tahtası, piyanonuzdan şahane sesler çıkarmaya yarar ama bunun yanında mevsim değişikliklerinden sürekli olarak etkilenir.

  Yaz aylarında akustik Piyano nasıl etkilenir?

  Yaz aylarında havadaki nem oranı arttıkça, ses tahtası şişerek sahip olduğu özel bombeli yapısı artar ve bu tellerin gerilmesine sebep olur. Bu da piyanonuzun frekansının artmasına neden olur.

  Kış aylarında akustik Piyano nasıl etkilenir?

  Kış aylarında ise havanın kuruması, ses tahtasının düzleşerek tellerin sahip olduğu gerginliğin azalmasına ve frekansın düşmesine sebep olur. Kış aylarındaki bu düşüş yaz aylarındaki artıştan daha fazla olduğu için, akordu yapılmayan bir piyanonun akordu frekansı düşerek her sene bozulacaktır. Frekansı çok düşmüş (başka bir değişle akordu çok bozuk) bir piyanonun akordunun ideal seviyeye gelmesi için birden fazla akort gerekebilir.

  İdeal Akord Ne zaman yapılmalıdır?

  Bu nedenle Piyano enstrÜmanızı senede iki kez (yaklaşık 6 ayda bir) mutlaka akort ettirmelisiniz. Ancak bu sayede piyanonuzun tuşlarına dokunmak size gerçekten haz verecek ve onu uzun seneler boyunca kullanmayı garantilemiş olacaksınız.

  İdeal Akordu Kim yapar ?

  Piyanocu: Piyano akordunu inceliklerine hakim, eğitimli ve uzman akordörler yapar.

  tabiki Konservatuvar Piyano Yapım ve Onarımı mezunu kişilerin yapması idealdir.

  Akordör, akordu, notalar arasındaki en uygun armoniyi sağlayan tempare sistemiyle ve yalnızca kulak ve alet yardımı ile yaklaşık 1-3 saatde yapar.  

  AKUSTİK PİYANO REGLAJ ve TAMİR nedir?

  Akustik Piyano yapısı itibariyle en karışık enstrümandır.
  bu kompleks müizk aleti Yüzlerce tel ve binlerce mekanik parçadan oluşur. Zaman içinde kullanılmaktan veya dış etkilerden dış yüzeyi, içerisinde bulunan mekanizma, ses tahtası veya köprülerde hasar veya ayar bozuklukları olabilir. Bunların giderilmesi yalnızca bu konuda uzman teknikerler tarafından yapılmak zorundadır.

  Bir piyanist için en önemli etkenlerden biri kuşkusuz ki reglaj ayarıdır. Reglaj ayarı, binlerce ahşap parça, keçe, deri, metal ve benzeri parçadan oluşan piyano mekanizmasının ideal bir uyum içinde çalışacak ve piyanistin tuşlara dokunduğunda ondan en iyi performansı almasını sağlayacak şekilde ayarlanmasıdır. Bir başka deyişle, piyanistin istediği nüansları yapması ancak iyi bir reglajla mümkündür. Reglaj ayarı kötü olan bir piyano çalana zevk vermeyeceği gibi, reglaj ayarı olmayan bir piyanonun çalınması mümkün değildir.

   PİYANO EKSPERTİZ nedir?

  Evinizde ailenizden kalan ve yer işgal eden eski piyanoyu satmak mı istiyorsunuz? Belki de daha iyisini almak için elinizdeki piyanodan kurtulmak istiyorsunuzdur? Peki bulduğunuz ve almak istediğiniz piyanoda bir kusur var mı veya o fiyatı hak ediyor mu?

  Devamı.. »
 • PİYANONUZU SATIN ALDIKTAN SONRA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

  Akustik Bir Piyanoya Sahip Olanların Dikkat Edilmesi Gereken Konular

  Akustik Bir Piyanoyu Evde Yerleştireceğimiz Yer Neresi ve Nasıl Olmalıdır.

  Akustik bir piyanoyu evde yerleştireceğimiz yer de alana da çok dikkat etmeliyiz. Akustik Konsol Piyanoların ses tahtaları duvara dayandıkları yerde bulunduğundan, piyanonuzu aldıktan sonra duvara çok fazla sıfır gelecek şekilde dayamayınız. Sıcaktan ve soğuktan etkilenmemeleri içinde lütfen piyanonuzu binanızın dış cephe duvarına dayamayınız, iç cephe duvarı olmasına dikkat ediniz. Piyanonuzu peteklerin yada şöminelerin yanına koymayınız ve üstlerine klima çalıştırmayınız.

   Piyanoyu, olanaklarınız el verdiği ölçüde yerinde tutun ve çok sık yer değiştirmeyiniz. Her taşınma ve yer değişikliği piyanonuz için bir risk oluşturur. Ama illede taşınması gerekiyorsa, alanında uzman kişiler tarafından taşınmasına dikkat ediniz. İlk akort kısa sürede düşebilir. Bu akördörün yada galerimizin hatası değildir, endişelenmeyin, bu piyanonun kalitesizliğini de göstermez. Sadece çalgının çok ince ayarlanması gereken tellerinin, henüz yerlerine alışamadıklarını gösterir. İlk dönemlerde piyano akordunuzu yılda 2 kere yaptırmanız piyanonuzun markası ne olursa olsun akort ömrünü uzatacaktır. Bir kaç yıl sonra akortlanmaya alışan piyano, daha uzun süre akortlu kalmaya başlayacaktır. Tüm bunlara dikkat ettikten sonra, piyanonuz da kesenize dikkat edecek ve sizi hiç üzmeyecektir.

  Devamı.. »
RSS